GENERALFORSAMLING 2014

FORMANDSBERETNING 2014

Generalforsamlingen tirsdag d. 25. november 2014


Efter generalforsamlingen den 28. november 2013 konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, Christina Riis Hansen som næstformand, Peter Gabel-Jensen som kasserer og Jens Barfod som sekretær. Grete Justesen, der blev valgt sidste år, og Jeanette Brønner er også medlemmer af bestyrelsen.


Jens Barfod repræsenterer foreningen i ”Facade- og Skilteudvalget”, der har været noget hvilende i 2014, men vi har presset på for at få udvalget indkaldt hyppigere. Der er også repræsentation fra ”Shopping Faaborg” og byggesagsafdelingen.


Anders Rehde Nielsen er vores webmaster, der har passet hjemmesiden og været en uvurderlig hjælp ved udarbejdelsen af årets to nyhedsbreve, og ikke mindst som fotograf og billedbehandler ved fotoregistreringsprojektet, som jeg vil omtale senere.


Bestyrelsen har holdt 6 møder siden sidste generalforsamling, og vi er i øvrigt i livlig mail kontakt. Formanden har deltaget i landsforeningens årsmøde i Haderslev 9.-11. maj 2014, som jeg vil omtale senere. Formanden og Grete Justesen deltog i landsforeningens formandsmøde i Kolding d. 15. februar, og formanden deltog i landsforeningens kursus: ”Få styr på paragrafferne” i Bygningskulturens Hus i København d. 25. oktober. Formanden og Jens Barfod deltog, sammen med repræsentanter fra By og Land Midtfyn i et dialogmøde med Lokalsamfunds- og Planudvalget i Ringe den 9. oktober, og formanden deltog i et kommunalt seminar om ”Arkitekturpolitik” i Faaborg Museum d. 13. november, hvor By og Land Midtfyn også var repræsenteret.


Fotoregistreringsprojektet

Dette projekt startede i Faaborg i nov.-dec. 2013 og de sidste fotos blev taget og senere lagt på FBB-databasen i august 2014. Jens Barfod og jeg har taget enkelte fotos, men Anders Rehde Nielsen har taget langt de fleste og stået for billedbehandlingen af ca. 1500 fotos. Et meget stort og fortjenstfuldt arbejde. Ved landsmødet i Haderslev i maj blev jeg bedt om at fortælle om, hvorledes vi havde grebet det an i Faaborg, og jeg vil nu vise jer denne præsentation. (Power-point).


Søren Vadstrup: Byhuset. Lindhardt & Ringhof, 2014

”Dit hus er noget særligt”. Byhusene er ”skabt som en arkitektonisk helhed, både i sig selv og ikke mindst i relation til omgivelserne. Det vil sige nabohusene, vejen, haven eller gården”. Det drejer sig om at reparere, rekonstruere og ikke mindst transformere det til en brugbar, moderne og betagende bolig midt i byen” ud fra en forståelse af husets sjæl.


Årsmødet i Haderslev 9.-11.5.2014

Mødet var arrangeret i samarbejde med By & Land Haderslev og selve generalforsamlingen foregik i det nybyggede ”VUC Syd i Haderslev”, der er tegnet af 3xNielsen og beliggende meget smukt ved Haderslev fjord.

Der var en regnfuld aftenvandring i det centrale Haderslev, der gennemgik omfattende bygningsrestaureringer i 1970érne og senere, især omkring det fine Slotsgade-kvarter. En væsentlig drivkraft i bevaringsarbejdet var ”Selskabet til bevarelse af gamle bygninger i Haderslev”, der blev stiftet i 1964, og således netop har haft 50-års jubilæum, hvor der blev udgivet et smukt jubilæumsskrift om byens smukke huse.

Dagen efter generalforsamlingen var der en meget interessant udflugt til Christiansfeld med rundvisning og orientering om de senere års omfattende restaureringsarbejder, der er støttet af Fonden Realdania og Augustinusfonden. Man arbejder nu for optagelse på Unescos Verdenskulturarvsliste.

Senere blev den selvejende institution Sillerup Mølle besøgt.


Kulturstyrelsens fredningsgennemgang

Arkitekterne i kulturstyrelsens fredningskontor har nu været igennem de ca. 40 fredede huse og bygningskomplekser i Faaborg by og er vist også nået langt i den øvrige del af kommunen. En stor del af disse fredninger er oprindeligt B-fredninger, hvor flere af husene er ombygget en del indvendigt, inden ændringerne i bygningsfredningsloven i 1980, hvor B-fredningerne blev ophævet administrativt til A-fredninger. Den første ”Lov om bygningsfredning” er fra 1918.

   Ejerne får en præcisering af ”de bærende fredningsværdier”, men vi har fået meddelelse om, at enkelte, fredede huse er indstillet til affredning. Indstillingerne går til Det særlige Bygningssyn, der har den endelige afgørelse. Bygningssynets afgørelse sendes i høring hos ejerne og interesseorganisationerne.

På nuværende tidspunkt drejer det sig om:

Adelgade 3, Tårngade 12, Bryggergården 2-6, Vestergade 7, Havnegade 28 og en sammensunken fiskerhytte ved Brændegård Sø, Brændegårdsvej 16.

Husene i Faaborg er stærkt ombyggede indvendigt, nogle har fået store vinduespartier i facaden og nye vinduer i taget. De vil blive overført til at være bevaringsværdige, hvor kommunen og de bevarende lokalplaner må værne om husenes bevaringsværdier i det ydre.


Arkitekturpolitik

Planafdelingen havde inviteret til et ”Dialog- og Inspirationsmøde” om arkitekturpolitik d. 13. november. Bestyrelserne i By og Land foreningerne var inviteret sammen med en række arkitekter med tilknytning til kommunen. Ca. 30 deltagere incl. indlægsholdere.

Lisbeth Øhrgaard, Kulturstyrelsen: ”Om værdien af en arkitekturpolitik”.

Trine Bertholdt, Arkitektskolen i Aarhus: ”Hvorfor er arkitektur vigtig?”

Hans Toksvig Larsen, Creo-arkitekterne, Odense: ”Ny by – hvordan?”.

Find skalaen.

Stedets ånd – hvilken karakter?

Skab gode byrum

Find kvaliteten i detaljen

Bland funktioner, bolig/erhverv

Udnyt eksisterende bygninger optimalt

Ændre funktioner ved transformation

Stil efter tæthed og forskellighed

Udnyt de solorienterede steder

Udnyt vandet som attraktion

Høj kvalitet i udformningen af friarealer

Byg energirigtigt

Døgnrytme, årscyklus, kulturtilbud

Problematikken blev drøftet i tre diskussionsgrupper med afrapportering i plenum:

”Ny By”, ”Nyt i det gamle”, Byens rum”.

Kommunen arbejder videre med formulering af en arkitekturpolitik og har hyret et par arkitekt-konsulenter til opgaven. Vi vil senere blive inddraget, når det foreligger et udkast.


Områdefornyelsen i Faaborg

Områdefornyelsen af Byskolen og Helios med omgivelser.

I forlængelse heraf er der en pulje til ”Bygningsfornyelse” på 8 mio.kr. (Ligeligt fra stat og kommune). Med en tilskudsprocent på ca. 25 skulle det betyde en investering på 32 mio.kr. i de kommende åull Œr til bygningsforbedringer.  Huse med høj bevaringsværdi, og hvor projektet omfatter det ydre, har første prioritet.

Foreløbigt er der givet tilskud til:

Klostergade 10 (facade og vinduer)

Østergade 20 (Facade, vinduer, tag)

Grønnegade 2 (1. sals facade, vinduer og tag).

Kapellanstræde 5 (facade, vinduer, tag).


Udvalgte løbende, større og mindre sager:

Kirkestræde 2. Dialog mellem kommunen (Trine Hedegaard Jensen) og advokat Otto Spliid.

Bøjestræde 7-9. Solgt til tømrermester Bredo Hansen, Dyreborg Tømrer og Bådebyggeri.

Feltens Rist 4. Ulovligt opsat parabol er fjernet.

Voigts Minde. Protest imod salg af areal i parken, FAA 27.9.2014, der er omfattet af bevarende lokalplan. Salget afslået, FAA 1.10.2014.

Den gamle Gaard, Holkegade 1 & 3. Kronik i Fyens Stiftstidende 4.9. og debatindlæg i FAA 31.8.

Holstenshuus. Staldgården under smuk restaurering.


17.11.2014

Flemming Brandrup

Formand

By og Land Faaborg og Omegn