ÅRETS HUS 2014

Bestyrelsen i Foreningen By og Land Faaborg og Omegn har besluttet at udpege Østerbrogade 45 i Faaborg som Årets Hus 2014. Det sker som en anerkendelse af den gennemførte restaurering efter branden i 2013. Husets arkitektoniske og historiske kvaliteter er blevet fastholdt i det ydre, og man må glæde sig over, at det fine håndværk i bl.a. vinduer og døre er bevaret. Det er fortsat en pryd for gaden og et meget vigtigt hus i bymiljøet på Østerbro.

   Arkivalier i Byhistorisk Arkiv fortæller, at den centrale del af huset på 7 fag blev bygget af murermester Peder Nielsen i 1826. Blandt de senere ejere var en tømrermester, mølleren i Kaleko, en brænderibestyrer, en avlsbruger og en vognmand med trækheste i stalden. Tidligere var gården omgivet af et jordtilliggende, der først senere blev bebygget. I 1856 blev østlængen med mansardtag tilføjet, og i 1875 kom vestlængen til. Fra samme år stammer sikkert også de kamtakkede gavle.

   Huset var noget forsømt, da det i 1974 blev købt af de nuværende ejere, keramiker Randi Jensen (Randi Potter) og snedker og bådebygger Henrik Jensen, som kunne se husets kvaliteter. Det blev restaureret på smukkeste vis med Henrik Jensens store håndværksmæssige kunnen, både ude og inde. Branden i december 2013 var en katastrofe, der bl.a. medførte uoprettelige ødelæggelser i interiøret, men heldigvis var eksteriøret så meget skånet, at huset nu lykkeligvis har genvundet sit oprindelige udtryk.


25.11.2014

p.b.v.

Flemming Brandrup

Formand

Foreningen By og Land Faaborg og Omegn


ØSTERBROGADE 45, FAABORG