ÅRETS HUS 2015

Bestyrelsen for Foreningen By og Land Faaborg og Omegn, der er en lokalforening under Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, har besluttet at udpege Sundskolens nye indskolingsbygning/SFO som Årets Hus 2015. Det sker som en anerkendelse af bygningens fine arkitektoniske kvaliteter.

   Sundskolens nye indskolingsbygning og tilbygningerne til administrationen, fysik, natur og tekniklokaler er et moderne kvalitetsbyggeri, der er tegnet af arkitekt MAA, Charlotte Folke ApS, Odense. Byggeriet har store arkitektoniske kvaliteter. Det er lykkedes at indpasse byggeriet på en fin måde trods nærheden til Helligåndskirken. Den hvide bygning i én etage har en stor let skrånende tagflade med grønt tag (stenurt) og bygningens store glaspartier skaber sammenhæng med den omgivende natur. Lofterne og nogle vægge er beklædt med lyddæmpende trælister. Der er nicher, grupperum, aktivitetsrum med klatrevæg og en stor grøn siddetrappe i multimedierummet.

   Børnene og lærerne har fået inspirerende, fleksible rammer for læring og trivsel i disse bygninger, hvis anvendelse let kan omdefineres, når byens ældste skoleklasser samles på Sundskolen efter dette skoleår.

   Med venlig hilsen

          p.b.v.

Flemming Brandrup

Formand

By og Land Faaborg og Omegn