ÅRETS HUS 2013

Bestyrelsen har besluttet at udpege den smukke, fredede, klassicistiske ejendom, Lagonis Minde 12, som Årets Hus 2013. Det sker som en anerkendelse af den netop afsluttede, fine restaurering af husets ”klimaskærm” med bl.a. udskiftning af tegltaget, restaurering af skorstene og murværk og en smuk kalkning. Det har mange fine, klassicistiske detaljer som refendfugningen omkring dørpartiet og de midterste vinduespartier og trekant-frontonen, der afslutter den velproportionerede kvist på 3 fag. Huset er en pryd for Lagonis Minde.

Huset er opført omkring 1825 for en bager, og er et smukt eksempel på det klassicistiske byggeri, der blev skabt af bygmestrene Lang i Faaborg i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Bygmesteren kendes ikke med sikkerhed, men det er antagelig murermester Jørgen Hansen Lang (1777-1842). Han var søn af Lang-dynastiets første bygmester, Hans Jørgen Lang (ca. 1738-1810), som bl.a. byggede det smukke, klassicistiske forhus til Vester Mølle i 1790 (Lagonis Minde 11), der ligger skråt over for Lagonis Minde 12. De to smukke huse spiller meget fornemt op til hinanden, og det er forståeligt, at de begge blev fredet i 1919, kort efter bygningsfredningslovens vedtagelse.

Lagonis Minde 12 er ret nyligt købt af Annie Niebuhr, der straks har kastet sig ud i restaureringsprojektet med hjælp fra byens gode håndværkere og i dialog med Kulturstyrelsen. Et eksempel, der forhåbentlig kan inspirere andre til en lignende omsorg for de gamle huse.

LAGONIS MINDE 12, FAABORG