GENERALFORSAMLING 2016

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2010

Formandsberetning

Generalforsamlingen i By og Land Faaborg og Omegn

Onsdag d. 23. november 2016


Efter generalforsamlingen i november 2015 konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, Grete Justesen som næstformand, Peter Gabel-Jensen som kasserer og Jens Barfod som sekretær.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Jens Peter Ohlsen og Jeanette Brønner.

   Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder på skift i hjemmene, bortset fra et bestyrelsesmøde i marts måned, hvor vi mødtes over et ”stjerneskud” på Færgegården. Det blev finansieret af den sum, som Landsforeningen havde bevilget os, som tak for vores frivillige indsats ved projektet med fotoregistrering af huse med høj bevaringsværdi i Faaborg. I sidste ende kom tilskuddet fra Realdania og Kulturstyrelsen, der har støttet det projekt, der forhåbentlig vil komme til at omfatte alle de gamle købstæder i Danmark.

   Dialogen med kommunens planafdeling og byggesagsafdelingen er blevet mere formaliseret. Under ledelse af arkitekt Hanne Raunsmed fra Planafdelingen, har vi deltaget i 5 såkaldte dialogmøder, hvor også byggesagsafdelingen og vejafdelingen har været repræsenteret. Vi orienteres om igangværende og planlagte sager inden for vores interesseområde, og vi har mulighed for at tage emner op til drøftelse. Håbet er, at vi kan komme så tidligt ind i processen, at vi kan få indflydelse på forløbet og resultatet. Ved de seneste møder har også By og Land Midtfyn været repræsenteret. Det er positivt at kommunen har vist denne vilje til dialog.

   Traditionen med et årligt dialogmøde med politikerne i Lokalsamfunds- og planudvalget vil blive fulgt op med et møde på Rådhuset i Ringe d. 8. december.

   På en lidt våd og kølig dag, 30. april, holdt vi Åbent Hus i Årets Hus 2016, Sundskolens nye indskolingsbygning og den nye tilbygning, der rummer faglokaler og administration. Skoleledelsen var repræsenteret og besvarede spørgsmål fra de 40-50 mennesker, der kom forbi. Indskolingsbygningen har allerede fået ny funktion efter at byens ældste skoleklasser er blevet samlede på denne afdeling af Øhavsskolen. Heldigvis er byggeriet så fleksibelt, at det også er gode rammer for de store børn. I øvrigt synes jeg, at denne nyskabelse allerede har givet lidt mere liv i bymidten. Det kan nok tiltrænges i disse vintermåneder.

   Vi har udgivet to trykte, såkaldte nyhedsbreve, der traditionen tro også indeholdt nogle små historiske artikler om de gamle huse.

   I juli og august gik jeg nogle byvandringer i regi af Turistforeningen. Turene startede kl. 11 og varede ca. 1½ time. Jeg havde en byvandring ca. 1 gang om ugen med fokus på byhistorien og bygningskulturen. Andre byguider havde et lidt andet fokus. Deltagerantallet var fra 2 til 30.

   Jeg deltog i Landsforeningens inspirationsmøde i Horsens den 19. november Det blev afholdt i det gamle, fredede Horsens Ting- og Arresthus, der er blevet meget fint restaureret og transformeret til kontorformål. Vi hørte om et ildsjæleprojekt for at bevare og istandsætte Træskohage Fyr ved Vejle Fjord.. By og Land Haderslev fortalte om deres arbejde med formidling af bygningskulturen og markante arkitekters arbejder i Haderslev ved udarbejdelse af foldere, der uddeles til husejerne. Torben Lindegaard Jensen fortalte om sine erfaringer med at rejse fondsmidler til en lang række restaureringsopgaver. Karen Margrethe Olsen, By og Land Præstø fortalte om foreningens arbejde med opsamling og genbrug af traditionelle byggematerialer. Vordingborg Kommune har udgivet stilblade, der kan søges på nettet, og By og Land Præstø har desuden finansieret en trykt udgave af vejledningen vedr. byggestil i kommunens købstæder.

   Sammen med Jens Peter Ohlsen deltager jeg aktuelt i en såkaldt ressourcegruppe, der skal være med til at udvikle en metode til at identificere kulturmiljøer i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har det største strategiske udviklingspotentiale. Metoden er overordnet udviklet af Arkitektskolen i Aarhus og projektet støttes af Realdania. Metoden testes i første omgang i 2 kommuner, Lolland og Faaborg-Midtfyn. I hver kommune skal feltet snævres ind til 3-5 kulturmiljøer.

   Onsdag d. 16.11. kl. 14-16 var jeg byguide for 8 medarbejdere fra kommunens byggesagsafdeling. Jeg fortalte om byhistorien med fokus på bygningskulturen på en tur rundt i gaderne i middelalderbyen. Der var kommet flere nye medarbejdere, der pendler på arbejde i Faaborg, hvorfor jeg havde tilbudt en sådan introduktion. Glædeligt at tilbuddet blev positivt modtaget, og forhåbentlig kan det gentages ed nye medarbejdere.


Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2016